Home

Vad är akademiska studier

Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier - I princip alla vetenskapliga studier vid universitet och högskola kräver kunskaper och färdigheter inom kritiskt tänkande etik kunskapsteor Lån, självständighet och andra kvaliteter i studenters akademiska texter Vad är akademiskt skrivande? Vad innebär akademiskt skrivande på ett andraspråk? Vilka färdigheter behöver man utveckla för att klara av akademiska studier på svenska? Hur kan undervisningen utformas för att ge studenterna insikt om hur man bygger up Heltidsstudier motsvarar cirka 40 timmar i veckan, det vill säga en vanlig arbetsvecka. En stor del av dina studier är så kallade självstudier, alltså att du pluggar själv utanför skolan. Det är vanligt att utbildningar på universitet och högskolor består av två till tre föreläsningar i veckan

Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier

  1. Vanliga frågor - Akademiska studier - avgifter och studiemedel. Jag är dansk och vill studera i Tyskland, men universitetet där säger att jag måste betala en undervisningsavgift. Har inte EU-medborgare rätt att slippa avgiften när man studerar i ett annat EU-land
  2. uter. (Byt miljö, gör något fysiskt.) 5. Upprepa från punkt 2 om du inte hann klart eller med punkt 1 om det är dags för en ny uppgift. 6. Ta en lite längre paus, ca 15-30
  3. Det är därför mycket möjligt att universitetet anser att studenterna inte kan vara inskrivna på två lika krävande kurser samtidigt. Läs mer på huvudsidan Antagning till akademiska studier
  4. s fält och huruvida deras handlande är rationellt i förhållande till vad de vill uppnå med sina studier. Därtill ämnar detta arbete att undersöka vad studenterna anser om hur de blir förberedda för arbetslivet a
  5. s studier motsvarar 30 hp. De olika utbildnings- och examensnivåerna är grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Vad är en klinisk prövning? En klinisk prövning är en undersökning av ett läkemedels effekter. Det kan också vara en utvärdering av någon annan typ av behandling, t.ex. en kirurgisk metod, strålbehandling, sjukgymnastik, speciella dieter, medicinteknisk utrustning m.m AKADEMISKT SKRIVANDE . Vad är akademiskt skrivande? Många studenter brukar ställa mig frågan: hur ska man skriva så att ens text blir akademisk och sålunda anses uppfylla de krav som det vetenskapliga samfundet ställer? Det finns väl egentligen inget absolut och för alltid givet svar att ge den som frågar, men det finns ändå några hållpunkter som man kan ta fasta på när man. Vad är nationer och kårer för något? En förenklad förklaring är: kårerna jobbar med det studentpolitiska, nationerna det sociala och Akademiska föreningen med det kulturella i det som är studentstaden Lund. Alla organisationerna har många aktiviteter för dig att engagera dig i Vad är endometrios? Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Många av dem som drabbas lider av cykliska eller kroniska smärtor. De vanligaste symptomen är kraftiga menssmärtor, smärta vid samlag och även smärtor vid tarmtömning och vattenkastning. Andra vanliga symtom är trötthet och energilöshet

Universitets- och högskoleutbildninga

Vad hände då med mig när jag läste Bibeln? Jo, för det första blev glassen inte målet för min läsning eftersom jag upptäckte hur mycket gott det finns i Bibeln och så intressanta saker. Jag lärde mig att leva med Bibeln, jag läste den dagligen och fann vilken styrka jag fick eftersom det är Guds ord till mig personligen akademiska studier av placebo och the meaning response ett flertal behandlingsmetoder inom KAM. En projektgrupp i forskargruppen har utvecklats under ledning av Maria Arman, docent i vårdvetenskap vid KI. Tanken är att närma sig människors egna subjektiva upplevelser i Patientens värld

Utifrån ovanstående är syftet med studien att undersöka användning av och förhållningssätt till digitala verktyg i akademiska studier som stöd för lärande på en förskollärarutbildning. Studien fokuserar på följande frågeställningar Vad är det för skillnad mellan studier i svenska på ett svenskt och på ett utländskt universitet? Vilken svenska behöver en internationell student för att vara framgångsrik i sina studier i Sverige? Behövs olika språkkunskaper för olika akademiska utbildningar AVC - Vad är det? Akademiska vårdcentraler, AVC, är en del av Akademiskt primärvårdscentrum. Vi knyter samman utbildning, utveckling och forskning för primärvården, med vardagen på vårdcentralerna, rehabiliteringsenheter, mödravårds- och barnavårdcentraler med flera. Vi är ett driftsoberoende stöd till primärvården i Stockholms.

Vanliga frågor - Akademiska studier - avgifter och

Video: Vanliga frågor - Antagning till akademiska studier - Ditt Europ

Resultatet av studien visar att vägen från arbetarhem till akademiska studier har sett olika ut för dessa intervjupersoner. Det är en komplex process där habitus tillsammans med externa strukturella faktorer utgör handlingshorisonten för vad som kan ses och därmed väljas viktigaste delarna i stödet för idrottarna är att kunna balansera det sociala livet med idrott och akademiska studier. Det är även viktigt att ge studenterna goda möjligheter till att uppnå framgångsrika resultat i både idrott och studier, samt att institutionerna har ett välutformat samarbete tillsammans med NCAA och idrotten Encuentra Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier de Ylva Backman, Teodor Gardelli, Viktor Gardelli, Anders Persson (ISBN: 9789144074702) en Amazon. Envíos gratis a partir de 19€

Tema Folkbildning eller akademiska studier - vad väljer individen och varför? 21 december, 2005; Artikel från Karlstads universitet; Ämne: Samhälle & kultur Med utgångspunkt i dagens debatt om utbildning som ett medel för tillväxt, tar sig forskare vid Karlstads universitet an uppgiften att studera hur individen väljer utbildning och utbildningsform Och det kan vara svårt att sätta fingret på vad som skiljer det akademiska språket åt från det vardagliga. - Det är annorlunda här och lärarna ställer mer krav, säger Gustav von Essen, som läser andra terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet, och får medhåll av sina kamrater Introduktion till akademiska studier, som handlar om att studenten vid studiestarten i högre grad blir medveten om de förväntningar, krav och speciella förutsättningar som gäller studier vid högskolor och universitet, och 2) Akademiska färdigheter, som handla Aspergers syndrom och akademiska studier Utgå ifrån vem du är och vad du orkar, inte vad andra tycker; Det är okej om det tar längre tid än väntat.

Den Globala Plattformen för Prevention av Autoimmun Diabetes (GPPAD) initierades år 2015. GPPAD är ett nätverk bestående av forskare, professionella och akademiska institutioner. Tillsammans skapar vi en internationell infrastruktur för primärpreventiva studier avseende autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) Listan över vad akademiker arbetar med är lång och varierande. Se här vad aIumner (f.d studerande) på Göteborg Universitet syssIar med. Utbildning. Högskoleexamina delas in i generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina. En anledning till att det finns yrkesexamina är att det inom vissa yrken krävs en speciell utbildning. Pris: 417 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier av Ylva Backman, Teodor Gardelli, Viktor Gardelli, Anders Persson på Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner Bra exempel på detta är de australiensiska skolorna TAFE. Här läser du korta praktiska grundläggande diplomutbildningar som syftar till att förbereda dig inför arbetslivet och/eller vidare studier. Vad ska jag välja. Så vad ska man välja college eller universitet? Det beror på vad du har för bakgrund och mål med dina studier Men detta är tyvärr inte heller hållbart då de inte kan räkna med att alla elever får jobb samt att skolan inte blir avgiftsfri. Nozicks klassrum är således rättvis enligt hans egna teori om vad rättvisa bör vara, man inskränker inte elevernas frihet i klassrummet då man inte sätter begränsningar för dess lärande

Vad Psykologi egentligen är och vad som utgör dess studieobjekt är således allt annat än självklart. Tills vidare ansluter jag till Richards (2010) och hävdar att Psykologin (stora Ψ) är vetenskapen om vår psykologi (lilla ψ), dvs. vetenskapen om psykologin så som vi upplever, förstår och förklarar den i vardagslivet Om utbildningar, studier och studentliv vid Uppsala universitet. Issuu company logo. Close. Stories Discover Categories Issuu Store. Vad är syftet med Jean Monnet? Jean Monnet-insatserna syftar till att främja spetskompetens i undervisning och forskning inom området EU-studier i hela världen. Dessa insatser syftar också till att främja dialogen mellan den akademiska världen och beslutsfattarna, särskilt för att förbättra styrningen av EU och världen Akademiskt skrivande tar upp grundläggande krav på skrivande i högre studier, i första hand vad gäller struktur och stil. Syftet är att studenten ska förstå hur akademiska texter bör utformas och vad som påverkar denna form. Kursen är till stor del praktiskt inriktad

Studier på högskolenivå - Antagning

Akademiska studier är inte allt. Du måste hitta en balans mellan dina akademiska aktiviteter och ditt normala sociala liv. Aktiviteter som familj, barn, arbete, fester, föreningar, kårverksamhet, sport och annat spelar en viktig roll i det personliga utvecklingsprojekt som akademiska studier avser att vara Vad kan vi göra för att minska risken att våra husdjur blir rädda för nyårsfyrverkerier och smällare? See more of Sveriges Akademiska Etologer - djurens.

Vad är en klinisk prövning? Forskningsperson

Träning för akademiska studier. Om ditt syfte med studierna är att förbereda dig för att komma in på högskolan så är JENSEN komvux rätt utbildningsanordnare för dig. Vi har höga förväntningar på våra elever, erbjuder korta och intensiva kurser samt använder arbetssätt som liknar de som finns på universitet Irreversibel Elektroporation, IRE, är en ny behandling med elektriska fält som ges inom ramen för kliniska studier; ett alternativ när operation inte är möjlig, det vill säga, att cancerceller dödas med hjälp av elektrisk ström som leds via nålliknande elektroder Akademiska studier och studieteknik. Här har vi samlat material som vi hoppas kan hjälpa dig att lyckas med dina studier. Dels har vi lagt ut nätföreläsningar som vi själva gjort om akademiska studier och studieteknik, dels länkar vi till en del annat material som vi tycker är bra Vad vet du om knölvalen? En studie har visat att knölvalskalvar kommunicerar med sin mor genom att viska till dem! Knölvalar spenderar sina somrar i de födorika vattnen vid Antarktis eller Arktis för att när vintern närmar sig migrera till tropiska vatten för att föröka sig. Där föds då deras kalv, som vid födseln är 5 meter lång En konsekvens av denna målsättning är att en mer heterogen studentgrupp numera återfinns på högskolan och att skillnaderna mellan studenternas förkunskaper kan vara stora, vilket kan påverka studenternas upplevelse av stadieövergången till högre studier. Syftet med min undersökning är att undersöka studenters uppfattning om stadieöv

Ska du skriva om empirism i allmänhet eller mer konkret hur en bra studie bör se ut? Här är några exempel på hur bra empiriska studier bör se ut i medicin: Empiriska studier i MDI kan vara kluriga då det är väldigt många faktorer som spelar in. Exempelvis så kan man inte testa samma. Ditt meritvärde är ditt jämförelsetal plus eventuella meritpoäng. Meritvärdet kan bli olika beroende på behörighetskraven på de utbildningar du söker. Meritpoäng. Meritpoäng är extra poäng som du kan få om du har läst vissa specifika kurser på gymnasiet, till exempel moderna språk och matematik Man skulle tro att högskoleprovets orddel prövar ett ordförråd som är signifikant för akademiska studier. Men så är uppenbarligen inte fallet. Jag håller med Summering Högskoleprovet Jag håller inte med 51% S 49% R PUBLICERAD: 2017-10-26 Patrik Rydell: Vad är egentligen syftet med högskoleprovets orddel? (https://asikt.dn.se/asikt. Studier är också ett utmärkt tillfälle att skapa kontaktnät som man kan ha nytta av i framtiden. Mitt råd. Som andra säger: Ta alla möten, skapa kontakter. Tänk långsiktigt, att få en lön på 25kkr idag är ju nice när man är student, men om du studerar vidare och då kan få 35kkr så är det ju långsiktigt bättre Fallstudier är relativt accepterat när det gäller att tillhandahålla beskrivningar av en situation men rätt olämpliga till analyser och utvärderingar. Detta är dock inget som är hugget i sten men det är viktigt för forskaren att vara medveten om dessa uppfattningar

Den här texten är inte menat som ett korståg mot akademiska institutioner eller ett försök från mig att kokettera med min totala brist på utbildning. Jag vill inte heller uppmana yngre läsare att ge fan i allt vad studier heter Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola Gällande inflytandet från familjen vid akademiska studier påträffades resultatet att barn till föräldrar med akademisk utbildning är mer benägna att välja högstatusutbildningar jämfört med barn till föräldrar som inte har akademisk erfarenhet Inlägg om Studier skrivna av Henrik Sundholm. Det akademiska uppsatsskrivandets våndor. Publicerat den april 11, 2014 Uppdaterat den april 12, 2014. Att skriva kandidatuppsats i ett humanistiskt ämne är en upplevelse för sig

Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Akademiska studier en väg in på arbetsmarknaden? Academic studies a path to employment Stipendier för studier och utbildning. Välj det område du är intresserad av för att visa vilka stipendier som finns att söka. Visa alla stipendier Arkitektur Biologi Dans Design Data & IT Ekonomi Hantverk Juridik Kemi Kultur Miljö Mode & Textil Musik Naturvetenskap Pedagogik Samhällsvetenskap Skogsvetenskap Språk Sociologi Teknik Utlandsstudier Utan krav på studieinriktnin

Åbo Akadem

Vi leder också det nationella nodprojektet stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik. Syftet med studien är att ge en bättre bild av vad behoven är gällande stöd och utbildning vid genomförandet av kliniska studier på medicintekniska produkter samt ge förslag till hur dessa tillgodoses Utbildning och kompetensutveckling är två hörnstenar i Akademiska vårdcentralers verksamhet. Nätverket för de akademiska vårdcentralerna sätter studenten i centrum och satsar extra mycket på att ta hand om studenter, så att deras verksamhetsförlagda utbildningen ska ge den bästa grunden för framtida arbete inom primärvården

Att referera är att sammanfatta det relevanta innehållet i vad någon skrivit eller sagt. När du skriver en akademisk text använder du referat för att visa att du har läst och förstått den kunskap som du förväntas ha fått i dina studier. Du ska också tala om varifrån din kunskap är hämtad, dvs. du ska uppge dina källor genomgått har jag ofta funderat över vad det är som driver och stimulerar oss sjuksköterskor till kompetensutveckling. Jag har anat tendenser till jantelagstänkande framför allt på det lilla sjukhuset där personalomsättningen ofta är låg såväl inom sjukhuset som inom den egna 1 Gustavsson. (2000). Kunskapsfilosofi Den nionde nivån, slutligen, är metadata - alltså det som aldrig kan vara synligt i en ren bild, till exempel uppgifter om datum och webbadress. För att få en begreppslig bild av fenomenet BM förberedde jag också ett system network. Det är en typ av diagram som kan användas för att åskådliggöra komplexa begrepp Däremot får du en närmare kontakt med den svenska akademiska världen och ett studiesocialt sammanhang. På så vis kan det bli lättare för dig att hitta vägen tillbaka till högre studier. Läs mer om Öppna föreläsningar. Online Linguistic Support, OLS. OLS är en tjänst för gratis språkkurser och språktester online Centralstimulantia är narkotikaklassade, men behandlingsdosen för ett barn med adhd är cirka en hundradel av den dos en missbrukare använder. Självklart upplever barnet ingen som helst ruseffekt av dosen. Flera studier visar att behandling med CS inte ökar risken för framtida missbruk av centralstimulerande preparat

fas är utformningen av en konkret verksamhet med och inom kompletta akademiska miljöer i den kontext som institution och universitet utgör. Det är här vi kan se det empiriska utfallet av de idéer och strategier som vi försöker utveckla och då också vår förmåga att hantera våra uppgifter inom IPD med dess omvärld Vi guidar dig så att du snabbt kan hitta rätt utbildning eller kurs. Här hittar du användbar information om du är ute efter studier på högskolenivå, gymnasium eller yrkeshögskola - såväl utbildningar på plats, utomlands eller på distans Ett viktigt kännetecken för akademiska texter är att de är upplagda på ett särskilt sätt; de har en förväntad struktur. Denna struktur gör det dels lättare för din läsare att hitta i din text och därmed ta till sig innehållet, dels lättare för dig som skribent att lägga upp din text

Nationer, kårer och Akademiska föreningen Lunds universite

Vanliga akademiska utbildningar (A-Ö) Genom att bläddra runt bland utbildningar som är sammanlänkade med högskolor och universitet får du en bra överblick var du kan studera just din utbildning. Vi beskriver kort om utbildningen och vad man kan arbeta med samt hur lång utbildningen är Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Buy Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier by Ylva Backman, Teodor Gardelli, Viktor Gardelli, Anders Persson (ISBN: 9789144074702) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders Vad lär man sig för näringsfysiologi inom det akademiska? I höstas läste jag en kurs i näringsfysiologi på Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Jag ville framför allt veta vad det är för näringsfysiologi som lärs ut inom akademins väggar. Hänger man med i utvecklingen? Uppdateras innehållet efter nya rön Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) intresserar sig för området. En väsentlig och för det här politikområdet särskild aspekt, handlar om den akademiska friheten. Det råder en bred enighet om att den är viktig för att åstadkomma goda utbildnings- och forskningsresultat. Men vad är egentligen akademisk frihet?

Endometrioscentrum Akademiska

Du som är över 18 år och uppåt är välkommen att studera på Folkhögskola i Sverige. På Folkhögskola kan du både komplettera dina gymnasiebetyg och läsa kurser på eftergymnasial nivå. För eftergymnasiala kurser gäller samma förkunskapskrav som för högskolan, däremot ger inte folkhögskolan några akademiska högskolepoäng En generell examen är ett bevis på att en student har tagit de poäng som krävs och uppfyller de mål som gäller för respektive examen. De generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen. Vad som krävs för de generella examina anges i bilaga till högskoleförordningen till grund för akademiska studier. vägleder läsaren till att upptäcka det intressanta, begripliga och samtidigt problemfyllda med frågor som: Vad är kunskap Grupperna är klara senast den 5.9.2018. Varje grupp får en egen handledare Gruppen träffas fem gånger för att diskutera akademiska studier, studiemiljön, studieteknik, studieplanering, informationssökning, aktuellt i studierna mm. Det är obligatoriskt att delta i gruppträffarna

Detta är den vanligaste typen av studentvisum. Om du vill ägna dig åt akademiska studier vid en godkänd skola i USA, som till exempel en ackrediterad amerikansk högskola eller ett universitet, en privat gymnasieskola eller godkända engelskspråkiga program, då du behöver ett F-1-visum Ersättning för deltagande i studier kan förekomma, speciellt om det rör sig om friska försökspersoner. I studier där man är med som patient (patientstudier) är det däremot mer sällsynt med någon form av ekonomisk ersättning Akademiska Hus - en stor hyresvärd i högskolesektorn. Universitet och högskolor är fria att hyra lokaler av vem de vill. Akademiska Hus har en marknadsandel på 60 procent och är därför en av de största fastighetsägarna för svenska lärosäten. Med storleken följer givetvis ansvar Förkunskapskrav: Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (90 hp) Jag har sett ett antal studier och examensarbeten om SoMe från den Akademiska världen och jag måste säga att jag har blivit mycket besviken och snudd på mörkrädd, när jag har sett vilka slutsatser de har kommit fram till. Det problematiska med en avhandling, som kommer från dessa institutioner, är att det tas som stor

Meriter - betyg och intyg - Utbildning, Göteborgs universite

För dig som vill studera på distans är möjligheterna många! Du kan välja mellan olika utbildningsformer, kurser och program. Oavsett vad du har för mål med dina studier, så finns det säkerligen en distansutbildning som passar just dig. Hitta din distansutbildning idag den akademiska världen) Vad är ett Jean Monnet-nätverk? Jean Monnet-nätverk ska främja bildandet och utvecklingen av konsortier bestående av internationella aktörer (lärosäten, forskningscentrum, sammanslutningar m.m.) inom EU- studier. De bidrar till insamling av information, utbyte av goda exempel, kunskapsuppbyggnad oc är färdig med din utbildning är du mer attrak- tiv på arbetsmarknaden och kanske kan du äntligen söka ditt drömjobb. EXAMEN När du har pluggat i minst tre år, antingen kurser eller program, kan du få ett bevis på dina studier, ett så kallat examensbevis. Examen kan signalera slutet på dina studier - Vid kvantitativa studier väljer man gärna ett utifrånperspektiv och talar om distans till det som undersöks - Vid kvalitativa studier är det utsagan som står i centrum, vid kvantitativa studier är det mätningen som står i centrum 24 Kvalitativt och kvantitativt Den primära tankeprocessen är deduktiv Den primära tankeprocessen är

Vad är Tisus? Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket för studenter som avser att söka till akademiska studier i Sverige och som har en utländsk gymnasieutbildning och därmed saknar betyg i svenska språket. Om Du har frågor angående behörighet i svenska eller i andra ämnen ska Du kontakta VHS, Verket för. I stället är det ett teore­ tiskt begrepp, genus, som är den samlande utgångspunkten. Något liknande är sant för mediehistoria. Monomediala studier av press, radio och tv har ersatts av ett breddat mediebegrepp och analyser av större mediesystem Institutionen för globala studier samverkar med aktörer, lärosäten och forskare genom olika nätverk: GADIP Forskar- och praktikernätverket Gender and Development In Practice (GADIP) etablerades 2007 som en del av GADNETs 'outreach' till genus- och utvecklings- praktiker Genom hela boken finns övningar, exempel och förslag till vidare läsning. Under fliken Extramaterial finns ytterligare material för att underlätta och fördjupa lärandet av bokens innehåll. Vetenskapliga tankeverktyg - till grund för akademiska studier vänder sig till studenter inom alla akademiska områden Hur lär jag mig skriva fungerande texter? Det är en fråga som många studenter söker svar på. I denna kurs tar vi upp vad som är viktigt i det akademiska skrivandet. Du får konkreta tips på vad du kan tänka på för att utveckla både dina texter och ditt skrivande. Du får också träning genom olika övningar och kortare skrivuppgifter

Om Akademiska Akademiska

Compra Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idone Både nya och studievana studenter kan behöva utveckla sina strategier för att lyckas bättre med studierna. Kurserna här nedan är korta, praktiska och planerade så du ska kunna läsa dem parallellt med ordinarie studier. Studieteknik, 3 hp. Studieteknik handlar om att öka inlärningseffekten av den tid som du redan lägger på dina studier

Introduktion till akademiska studier på engelska - Göteborgs

Exempel på komplexa strukturer kan variera kraftigt, vilket innebär allt från myra kolonier till de politiska partierna till språk. System teoretiker kan analysera hur dessa system bildas, hur de fungerar, eller vad är det avsedda målet i ett system. Området systemteori fram som en naturlig följd av biologiska studier Om du är över 25 år och läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få högre lån. 6. Vad är Yrkeshögskolan (YH)? Eftergymnasiala utbildningar utformade efter arbetslivets behov, och finns inom många olika områden. Har ett annat poängsystem än högskolan, ett års studier motsvarar 200 YH-poäng Vad innefattar personuppgiftslagen? Vad är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud? Vad innebär det att sätta GU respektive SU som forskningshuvudman? Hur hanterar jag personuppgifter länkade till biobanksprov? Vad kommer den nya dataskyddsförordningen betyda? Biobankning inom klinisk forskning - en seminarieseri

Kurserna är utbildningens byggstenar. Kurser kan läsas fristående eller vara kombinerade till utbildningsprogram. När du är klar med en utbildning kan du ta ut examen som bevis på att du klarat av utbildningen. Det finns två sorters examen. Yrkesexamen, som är den vanligaste typen av examen på SLU, och generell examen Du visar, kort sagt, vad du vill säga med texten. Tänk dig att du ska redogöra för resultaten från två olika studier. Förstås måste du ange vad de två olika studierna säger, men du bör också markera hur de olika resultaten förhåller sig till varandra - annars riskerar du att enbart stapla resultat, som i följande mening Museion är en miljö inom Institutionen för globala studier som anordnar fristående kurser som perspektiverar och erbjuder kunskap om aktuella samhällsfrågor, företrädesvis i ett globalt perspektiv. Kurserna är i hög grad tvärvetenskapliga, även om de flesta lärarna kommer från Institutionen för globala studier

populär: