Home

Ackordslön

Ackordslön på Engelska, översättning, Svenska-Engelska Ordbo

Ackordslön in English with contextual examples - MyMemor

Ackord är enligt svensk rätt en frivillig eller efter majoritetsbeslut sluten ekonomisk uppgörelse, i vissa fall stadfäst genom rättens beslut, mellan en fysisk eller juridisk person (eller dennes rättsinnehavare) å ena sidan och hans fordringsägare å andra, varigenom vissa eller samtliga för personen utestående fordringar slutligen regleras 1) Kausityön ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia tai, jos työehtosopimusta ei ole sovellettava, että ne vastaavat työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin sovellettavaa käytäntöä

sv 4) Artikel 3.10 i direktiv 96/71 ska tolkas så, att ersättningar som ackordslön, Recent changes Upload dictionary Glosbe API Reader FAQ Editor FAQ. About sv Arbetstiden för arbetskraft med ackordslön värderas genom att den totalsumma som betalts för arbetet delas med timlönen för en timanställd arbetstagare. en The remuneration of employees can take the form of wages and salaries including bonuses, pay for piecework and shift work, allowances, fees, tips and gratuities, commission and. Jättedyra!! Och jag godkände att det skulle bli jourkostnader, men fick ingen information om att jag... även skulle få betala övertid/ackordslön utöver jourkostnader när de bytte cirkulationspumpen i värmepumpen i mitt hus. Fick en chockräkning på 9000 kr, önskade avbetalning på 3-4 ggr då jag är ensamstående Contract (English to Swedish translation). Translate Contract to English online and download now our free translation software to use at any time

Man kan särskilt skriva ut att bastonen inte är grundtonen genom att ange bastonen efter ett snedstreck enligt ovan. Ett vanligt dur- eller mollackord där kvinten är baston sägs befinna sig i andra omvändningen, och ett sådant ackord kallas även kvartsextackord Noudettu kohteesta https://fi.wiktionary.org/w/index.php?title=ackordslön&oldid=305860 En ytterligare svårighet är att kollektivavtalen som fackföreningen har åberopat innehåller regler om både timlön och ackordslön. Lisävaikeutena on se, että työehtosopimukset, joihin ammattiliitto vetoaa, sisältävät sekä aikaperusteista palkkaa että urakkapalkkaa koskevia määräyksiä

Svenska Byggnadsarbetareförbundet - YouTub

- ackordslön ( betalt för varje sak man producerar ) i ett tillverkningsföretag - lönekostnader per timme i ett konsultföretag formel: RK= RK/st * volym piece-worker på svenska är väsentligt lägre än den genomsnittliga timlönen för den andra gruppen arbetstagare som har ackordslön - som till övervägande. Stämpelklocka, ackordslön, betalning som bygger på invägd produktion är äldre former av kontroll av arbetarna8. Under industrialismens utveckling hade arbetarna inte särskilt vida rättigheter. De ansågs mer eller mindre vara utbytbar

Utgåva 2013-05-13 Inköpslexikon | svenska - engelska | 1 Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece rate ackord (vid konkurs) abatement of creditors/debts, settlement, composition. F) Hur lönen påverkas vid ackordslön: Man får då lön efter prestation. Belöning och avancemang strikt efter anställningstid, menade Weber som då främst tänkte på tjänstemännen. Han menade alltså att man fick mer lön desto mer man arbetade och presterade Stark, stolt och trygg - Ackordslönesystemet och hantverkares yrkestillhörighet Ringh, Adam Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies

ackord - English translation - bab

rate - Wiktionar

 1. Ackord (ekonomi) - Wikipedi
 2. Työnantajan Vakuutustodistus Arbetsgivarens Försäkran
 3. piecework pay - English-Swedish Dictionary - Glosb
 4. piecework - English-Swedish Dictionary - Glosb
 5. Assemblin Sverige - Home Faceboo

Contract - English to Swedish Translatio

 1. Ackord - Wikipedi
 2. ackordslön - Wikisanakirj
 3. Ackordslön-Suomi, käännös, Ruotsi-Suomi Sanakirja - Glosb
 4. ackord - Wiktionar
 5. lön - Wiktionar
 6. Contingent employment, workforce health, and citizenship
 7. Translate piecework in Swedish with contextual example

populär: