Home

Israel sista tiden

Israel-helg med KG Larsson Undervisning om Israel och profetiorna i bibel kopplat till händelserna i vår tid. Lördag 2/6 2018 Pass 1 - https://www.youtube.co.. Idag, den 14 maj, flyttar USA sin ambassad till Jerusalem, Det sker på dagen 70 år efter David Ben-Gurions utropade av den judiska staten Israel. Ytterligare sex länder har signalerat att de flyttar sina ambassader till Jerusalem, bl a Guatemala och Rumänien. Guatemala flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem Lyssna till Dan Johansson när han undervisar över ämnet Jesu tillkommelse, och Israels betydelse i den sista tiden. Det här del 1 av 3. För att lyssna vidare kan du kika in på följande sondaghelaveckan.se och söka på Dan Johansson: Lyssna till undervisningen här

Profeten Hesekiels profetia om Israel i den sista tiden - Holger Nilsson. En mobilisering mot Israel beskrivs profetiskt i Bibeln. Nu finns tecken på att denna profetia snart kan gå i uppfyllelse. I profeten Hesekiels kapitel 38-39 finns en profetia om en mobilisation mot Israel, vilken ännu inte fått sin uppfyllelse Bibeln bekräftar att påvemaktens maktmissbruk under medeltiden åter kommer att bli verklighet under den sista tiden just innan Jesus kommer tillbaka. 24 Vi ser idag hur båda stat och kyrka förenas genom en centraliserad europeisk och global lagstiftning som förbinder nationer och kyrkosamfund med varandra efter katolskt mönster. De. Men när landet senare pga. konflikter delades upp i två riken, Juda och Israel, så tyckte folket i Israel att de kunde offra på annat sätt och på andra platser, det var ju ändå till Gud - tänkte man. Och så byggde man upp offerhöjder, senare även inom Juda rike Fråga: Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det isåfall? (R-M.N.) När bibelns profetior berättar om Messias (Människosonens) ankomst nämner den flera olika förhållanden som kommer att vara rådande när den inträffar

Mellanöstern och sista tiden - KG Larsson - YouTub

 1. uter nyheter varje dag. Sista 10
 2. På grund av sitt högmod, synd, avgudadyrkan, trolldom och ogudaktighet kommer Babylon kommer att bli dömd och kommer att få möta sin undergång. Det har förtryckt Israel och utövat martyrskap för millioner av människor genom alla tider. Kvar kommer bara att lämnas rök och aska, en symbol på hennes totala upplösning
 3. (Eleverna bör få fram följande sanning: Framkomsten av Mormons bok är ett tecken på att Gud uppfyller sitt förbund att insamla Israel i den sista tiden.) Be en elev läsa 3 Nephi 16:4-5 för klassen och be klassen uppmärksamma följderna av Mormons bok och evangeliets budskap i den sista tiden

Israel firar 70 år idag - Sista Tiden

 1. D en sista årsveckan är med andra ord ramen och tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden, och den uppenbaras genom sigill, basuner och vredesdomar. Hela den sista årsveckan är ett utryck för Guds vrede, och inte enbart den sista delen av den
 2. arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken
 3. Tecken på att vi lever i den sista tiden. Mycket talar för att vi lever i den sista generationen inför Jesu andra tillkommelse. Det är många kristna som bär på den övertygelsen. Man kan likna landet Israel vid visarna på den profetiska klockan, det största av alla tidstecken

Israels betydelse i den sista tiden - Israels Vänne

Sista Tiden Blogg och dagbok för profetiska drömmar och tankar om tron. Sidor. Startsida; Så jag nämnde det i bön till Gud innan for vi till Israel Sista tidens generation beroende av varandra - reviveisrael.or Syrienkriget visar på sista tiden tror var tredje i USA En av tre amerikaner tror att inbördeskriget i Syrien förebådar den yttersta tiden. Och en av fyra tror att en amerikansk attack mot landet kan leda till armageddon. Det visar en undersökning som genomförts i USA

Kristusbilden visar som ett tecken i den sista tiden på grund av att människornas synd tilltar trots att de har blivit skonade från vedermödan. Läs här och begrunda mitt fetstilta: Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras Israel som en nation i sitt eget land är viktigt med bakgrund i profetiorna om den sista tiden på grund av Israels framträdande i eskatologi (Daniel 10:14, 11:41; Upp 11:8). Med dessa tecken i åtanke, kan vi vara kloka och omdömesgilla när det gäller förväntningarna på den sista tiden Bibelns profetior om den sista tiden måste uppfyllas innan domedagen kommer. En del av dem har redan uppfyllts, andra håller på att uppfyllas eller ligger nära i framtiden. Ett viktigt tecken som uppfyllts är att Israel har återuppstått som stat January 24, 2017 at 9:49 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: Daniels bok, Israel, Israel i den yttersta tiden, profetiskt om Israel, uppenbarelseboken. Israel i den yttersta tiden - en studie i Bibelns budskap om den tid som snart skall komma . Vi ser idag hur Bibelns profetior om Israel steg för steg går i uppfyllelse

Profeten Hesekiels profetia om Israel i den sista tiden

Samtal med Kjell Gustavsson inspelat 2009. Household sharing included. Live TV from 60+ channels. No cable box required För de troende kommer den allra sista tiden fram till slutet på den epok vi lever i just nu att bli oerhört svår: Då skall man utlämna er [Jesu lärjungar] till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra Uppenbarelseboken och den sista tiden Läsarmejl av Per Olsson. Min guide till den svårlästa sista boken i Bibeln. Jag säger inte att det jag skriver är rätt, utan bara att det är det jag har fått till mig när jag har fördjupat mig den Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program På Jerusalems Murar sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska

ISRAEL I ÄNDENS TID - endtime

Det anges att det handlar om den sista tiden (vers 17). Ännu mer specifikt: Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar. (vers 19). Då Daniel talar om vredens tid, är det samma tid som Jesus beskriver i den sista stora nöden (Matt 24:15-28). Det stora angreppet utförs på. Den här undervisningen i två delar utvecklades ur ett antal frågor som jag skrev ner när jag förberedde mig för att tala inför en grupp brittiska pastorer och ledare. Jag visste att somliga av de närvarande saknade en solid förståelse för Guds plan för Israels återupprättande i den sista tiden (en meny ska kunna hittas via tre streck här ovan) Jag har sett mycket, läste en del intressant litteratur omkring 1980 (som ung) och mycket har besannats via direkta upplevelser, men mest frapperande har mina sanna varsel framstått då det övriga jag sett, som varit oerhört i sig, har setts även av många andra Den sista tiden kommer att bli svår, ingen kommer undan, vi troende kommer att bli ställda inför valet att följa Herren, eller att ta emot antikrists märke, vilket väljer du? Vi har fått anvisningar och förmaningar av Jesus: Så vad är tecknen innan Jesu återkomst? kära syskon: det står ypperligt förklarat i Matteus HELA kap.24

Sista Tiden

Jesus talade till sina lärjungar om den sista tiden före hans ankomst som en tid av stort lidande. Han kallade denna nöd för födslovärkar, födslovåndor. Vi läser i Matteusevangeliet 24:7-8: Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra Israel anser sig behöva kontrollera införseln av varor för att begränsa vapentillgången och de paramilitära attackerna från Gaza. Israel och Egypten försöker hindra insmuggling av vapen via tunnlar från Egypten, vilket årligen leder till tiotals döda då tunnlarna raseras eller rämnar Samuel, den sista domaren, fick smörja David till kung. Därmed får Samuel introducera en ny modell för Guds handlande i tiden. David var en kung med en prästerlig förmåga och hans liv bildade skola för alla kristna under det nya förbundet Filmen annars var helt okej, men för min del så kunde de slutat efter den första filmen för de två sista har känts lite överflödiga så jag hoppas verkligen att det inte blir en fjärde film. När vi åkte från Döda havet till Tiberias i Norra Israel så åkte vi längs gränsen till Jordanien Här frodades den för så där 40-50 år sedan då sk lakansprofeter åkte land och rike runt, alla med sin variant av den rätta tolkningen av den sista tiden. Som en gemensam nämnare finns en enorm fascination för siffran 666 (Upp 13:18) och modern teknik gör att spekulationerna på det här området frodas

JUDARNA, ISRAEL och ÄNDENS TID - alltombibeln

 1. At school, one was not very smart if one picked fight with bigger guys. Especially not if one did not have a bigger brother who backed one up. In the 2nd Chronicles 18, we read h
 2. Väldigt få människor känner till att Jesus från 1851 till 1864 gav en mycket mera fullständig berättelse av händelserna kring hans sista 3 år före korsfästelsen, via österrikaren Jakob Lober, som ägnade 24 år för att skriva ner vad den inre rösten - Jag, Jesus Kristus, talar - dikterade. Verket är på 15.000 tryckta boksidor
 3. Livets sista tid. Ulla Söderströms fina skrift handlar om hur det kan vara under livets sista tid och när man dör. Den beskriver vad som händer med kroppen och försöker förklara vad som händer i sinnet när en människa får insikt om att slutet närmar sig. Genom att på ett finstämt och osentimentalt sätt beröra ämnet ger skriften styrka att stödja och mod att tala om döden
 4. Det finns faktiskt bara fyra bibelställen som uttryckligen talar om antikrist, och inget av dem säger ens att det ska framträda någon specifik Antikrist i den yttersta tiden, utan bara att förekomsten av antikrister - dvs personer som är mot Kristus - visade att den sista tiden var inne (redan då Nya testamentets böcker skrevs)

Tidens tecken - Vad ska hända i ändens tid? Profetior

Förutom vad som inträffade Paulus, men han kom ju tillbaka till jorden igen så det räknas inte som en sista tidens Uppryckande. Läran om Uppryckandet lärdes inte ut av någon bland de äldre kyrkofäderna, och man kan säga att den först introducerades på 1800-talet De kristna sionisternas syn på judarna som ett redskap för Kristi återkomst, idén att judar inte hör hemma någon annanstans än i Israel och motståndet mot att Israel skall sluta fredsavtal retar många judar som ser kristen sionism som instrumentalisering av det judiska folket och en typ av antisemitism Israeliska myndigheter stängde idag den enda operativa kommersiella korsningen mellan Gaza och omvärlden, efter att militanta grupper i Gazaremsan skjutit ett antal raketer in i södra Israel under den sista veckan

Bength Gustafson skriver om Jesu återkomst och den sista tiden Jag fortsätter nu min serie om Jesu återkomst och skriver om Israel. För mig som bibelläsare och bibeltroende är det ingen tvekan om, att Israel är ett av de viktigaste och mest avgörande tidstecknen inför Jesu återkomst Därför är det mycket möjligt att Herrens dag är längre än bara en dag och med andra ord beskriver hela den sista tiden som avslutas med att Jesus kommer tillbaka. Den sista tiden kommer att innehålla lidande som, likt en gravid kvinnas smärtor, återkommer allt oftare och allt smärtsammare tills det till slut föds något nytt I del 4 skall vi visa vad bibeln säger om sol och månförmörkelse och Jesu återkomst. Gud sade: Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten! De skall vara tecken (Signal/OTH) som utmärker särskilda (Bestämda) tider, dagar och år (1 Mos 1:14) Redan i början av bibeln talar Gud om att solen och måne Israel kommer att söka tillflykt i vår far inte någon man. Petra innebär rock aposteln Peter är Petra, han kommer troligen spelar en roll i den sista tiden under nederlag av den falska Kristus (Antikrist) enligt definitionen i Uppenbarelseboken 19:14 trots sitt namn inte specifikt anges

Här på Flammor finner du aktuella artiklar om Profetior, Tidstecken, Israel, EU och mycket mera. Läs och få förståelse om den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka - bli frälst Välkommen till Dan Johanssons plats på nätet! Här kan du få information om vilka ämnen han undervisar i eller vad hans böcker innehåller

I Bibeln står det mycket om den sista tiden och det kan vara lite förvirrande att försöka få en överblick av allt som händer. Här har vi sammanfattat referenserna i hela Bibeln för att ge en tydligare bild av händelserna som äger rum den sista tiden Israel i den yttersta tiden av Stefan Sturesson med ISBN 978-91-639-2808-6 finns att köpa här. Pris: 150 kr. Läs mer om Israel i den yttersta tiden här och beställ med snabb frakt VÄCKELSE i sista tiden, sant eller falskt enligt Bibeln? Om och om igen möts man av såna som talar om väckelse, nu i den sista tiden, och inte bara väckelse, utan stor väckelse. Jag tror det beror på att det är det som vi kristna vill se. Man har hört om väckelse tidigare, och det vill man ha

Inlägg om Sista tiden skrivna av Anneli Lendrup. Jag vet en kvinna som för ett år sedan, nästan på dagen när detta skrivs, åkte för att besöka sin dotter i en annan stad Trots den svåra sjukdomen beskriver Dan Israel honom som pigg även den sista tiden. - Han var klar och full av arbetslust. Samtidigt kan jag säga att jag inte är förvånad, jag visse hela tiden att sjukdomen innebar att en infektion kunde vara livshotande eftersom hans immunförsvar var så dåligt, säger Dan Israel Nordbor vill äta sunt och den sista tiden har svensk dagligvaruhandel präglats av ökat fokus på hälsa, hållbarhet och «fri från»-produkter. Men är vi nordbor så sunda som vi skulle vilja vara? Hälsorapporten 2018 tittar närmare på shopperinsikt och försäljningsdata inom vegetariskt. Profetisk cykel angående sista tiden uppenbarad i historien Det jag försökt göra på denna hemsida är att gång på gång visa hur Bibeln är en integrerad helhet som tolkar sig självt. Den fundamentala upptäckten man kommer göra desto mer man studerar Bibeln är hur fylld den är med profetiska mönster som sedan kommer upprepas i.

Under en mötesserie i Skåne i mitten av 1980-talet berättade Böne-Sven vad Herren visat honom om den kommande väckelsen, om den sista tiden och den sista skörden. Nedanstående text är en sammanställning från bland annat den mötesserien Under kriget 1948, då palestinierna slogs tillbaka, så tvingades dem fly. Det blir fler krig längs med tiden, där fler länder dras in. 1967 inträffar sexdagarskriget då Palestina påstår att det sista av Palestina fallit i israeliternas händer. 1973 attackeras Israel av grannländerna, men även denna gång går Israel i en seger

Den yttersta tiden

Israels hus skall samlas in i de sista dagarna före Kristi ankomst . Herren samlar sitt folk Israel när de tar emot honom och håller hans bud. Han reser ett baner, och de kommer, Jes 5:26. I stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig, Jes 54:7. Israel och Juda skall få komma tillbaka till sina länder, Jer 30:3 Vi studerar Bibelns profetior och tecken i tiden. Jag försöker uppskatta var på den profetiska tidslinjen vi befinner oss. Vi ser på vad som återstår att ske före det att den sista tidens Antikrist träder fram och Jesus sedan kommer tillbaka. Avsikten är också att uppmuntra till att invänta Jesu återkomst sjuårigt fredsavtal med Israel. Detta kommer att inbegripa en återuppbyggnad av templet och att offertjänsten återinföres. I mitten av dessa sju år kommer emellertid antikrist att bryta fördraget och avskaffa offertjänsten. Det kommer att vara vid den här tiden han startar kriget mot de heliga och besegrar dem tills Kristus kommer åter Israel Trade Commission Stockholm, Stockholm, Sweden. 58 likes. Our goal is to enhance, facilitate and promote trade, industrial R&D and investment.. Resten av tiden handlade om att komma till träningarna, för att hålla formen och att ha kvar känslan av att vara fotbollsspelare. - Jag stannade eftersom halva mitt liv är i Israel. Stora delar av min familj bor där och jag hade ett bra kontrakt, men jag lämnade i slutändan

VISBY. Riksdagsledamoten och andre vice talman Björn Söders (SD) inlägg om att judar och samer inte är svenskar har fått skarp kritik sista tiden. Nu sätter även Ilan Ben-Dov, Israels. Jesus, Jeshua, är Israels Messias som kommer tillbaka för att regera som konung på sin fader Davids tron. Hans minsta bröder handlar dels om hans efterföljare bland nationerna som kommer att förföljas i den sista tiden men också om Guds egendomsfolk Israel

Lektion 23: Israels förskingring och insamling - lds

Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda Monica Nordström is on Facebook. Join Facebook to connect with Monica Nordström and others you may know. Facebook gives people the power to share and.. Människor i den sista tiden kommer att vara falska (2 Tim 3:4), men den församling som kommer, kommer att stå upp för sanningen. 1 Tim 3:15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Församlingen kommer också att ha en radikal förkunnelse Israel-sista vägskälet; Bananer och bostäder; Billigt och dåligt; Tågen i tiden; Efter Tahrirtorget; I bubblornas värld; Efter Wikileaks; Debatt(o)kulturen

Den yttersta tiden: Jesu återkomst före vedermöda

 1. Men när detta sker, då kommer Israel, som en sista utväg, att använda atombomber. Vilket utlöser det tredje världskriget. Därför, att Israel kommer aldrig, att gå med på, att staden Jerusalem överlämnas till Palestina
 2. Sidan 1. Här finner du böcker och artiklar som passar in i kategorin Böcker på engelska / Den sista tiden - bedrägeriets tid på Eldsflammans förlag. Det finns totalt 10 artiklar i kategorin Böcker på engelska / Den sista tiden - bedrägeriets tid
 3. Helgdagar i Israel 2019 Denna lista med högtider inkluderar alla helgdagar och några viktiga högtidsdagar i Israel. Helgdagar är speciella dagar där alla är lediga, medan högtidsdagar är traditionella firanden och evenemang som är populära i ett speciellt land utan röd dag-status
 4. Jesus talade om den sista tiden som föregår hans tillkommelse hänvisar han till Noas tid. (Matt. 24:37). Då utmätte Gud människornas tid till 120 år på grund av ondskan och våldet som tilltog. Det är ingen överdrift att påstå att de senaste 120 åren har människan åtstadkommit ondska och våld av det grövsta slag
 5. Ett delvis mycket personligt inlägg. Jag och Israel/majoriteten av den israeliska gruppsjälen - delar samma underliggande programmering. Som hela tiden har manifesterats i det yttre och som nu håller på att värka ut
 6. Israeliska myndigheter stängde idag den enda operativa kommersiella korsningen mellan Gaza och omvärlden, efter att militanta grupper i Gazaremsan skjutit ett antal raketer in i södra Israel under den sista veckan. Hundratals lastbilar, som transporterar cement, mat och andra varor, går vanligtvis till Gaza varje dag denna väg
 7. Jesus var hans tro att han bodde i den sista tiden. Tecknen på den sista tiden var avsedda för lärjungarna och inte för människor som levde 2000 år senare. Jesus inte lever i den sista tiden och han kom inte tillbaka snart. I den meningen är han en falsk profet som bestraffades med döden av Gud

Som generalsekreterare i Svensk Israel-Information (SII) får jag ofta frågan Varför försvarar du hela tiden Israel? Jag brukar förklara att syftet med SII är att balansera bilden av Israel, inte att alltid försvara allt den israeliska regeringen gör. Varför behövs denna komplettering. Här funderar jag lite över Tessalonikerbreven och de speciella begrepp Paulus använder där för att beskriva den sista tiden. De har varit föremål för många tolkningar och är inte helt enkla att förstå hela betydelsen av, eftersom de har att göra med de absolut sista händelserna i historien Bara efter att vi blivit svaga, är vi kapabla att verkligen bli starka. Israel på GT:s tid var tvunget att bli försvagat till den sista tidens maktlöshet innan Frälsaren kunde komma. Så dess förtröstan på sig själv måste brytas ner innan Kristus kan återvända Under tiden hade konung David sänt bud till prästerna Sadok och Ebjatar och låtit säga: »Talen så till de äldste i Juda: 'Varför skolen I vara de sista att hämta konungen tillbaka hem? Ty vad hela Israel talar har redan kommit för konungen, där han bor. Dansk (1917 / 1931

Pilgrimsresa till Israel och Jordanien på 10 dagar. På den här resan besöker vi två spännande länder på en och samma resa. Vi har tio dagar på oss vilket gör att vi i lugn och ro hinner se det mesta och det bästa av vad dessa två upplevelserika länder har att bjuda på 1. Det sjunde inseglet- Apokalypsen. Registrerad: 2010-03-11 Bloggar om profetior och samhället idag Lever vi i den sista tiden? Ja, jag tror det. Går det ett svärd genom församlingarna idag Fynda billiga sista minuten hos Ving! Bland våra restresor finns allt från sista minuten flyg till kompletta sista minuten charter med flyg och hotell, med eller utan all inclusive - Boka billiga sista minuten resor hos Ving

Allt eftersom tiden gick så fylldes platsen med människor som bad, tillslut var hela platsen från muren bak till utgrävningarna fylld med människor. Det var en verkligen en upplevelse att vara där och se alla människor. Senare på dan så var jag, C och Roar i Betlehem Förklaring: Djävulen trappar upp sin förföljelse, medveten om att det börjar bli ont om tid. Vi lever i sista tiden och Satans angrepp blir allt intensivare. Även om Satans makt är stor - det bevisas sannerligen av tillståndet i vår värld - kan han aldrig besegra Gud Under tiden, till den sista tiden, måste det någonstans således skäras bort kostnader för att kunna fortsätta att betala för räntan. Ett aldrig sinande underskott som gestaltar sig som nedskärningar i offentlig och i privat sektor Om sista minuten-resor med Flygresor.se. Här presenterar vi resor där resebolagen säljer flygen billigare än vad motsvarande resa normalt kostar i genomsnitt. Våra sökrobotar hittar hela tiden nya flyg och uppdaterar den här sektionen med färska priser. I normalfallet blir priserna på reguljärflyg dyrare när det närmar sig avresa

Vad är Harmageddon? Talar Uppenbarelseboken om ett krig i den

Ca. 30 % av all text i Bibeln är profetior - alltså förutsägelser om framtiden. Många profetior berörde tiden fram till och med Jesu första framträdande för 2000 år sedan. För tiden mellan år 135, då de sista judarna drevs ut ur det forna Israel, och fram till 1900-talets början finns egentligen inga profetior i Bibeln Israel är till areal jämnstort med Belgien, men bjuder på det mest otrolige landskap. Den södra delen av landet är på grund av Negevöknen hackigt och ofruktbart. Norr om Jerusalem är klimatet subtropiskt och landskapet ganska plant, grönt, men lätt bränt profetiska ordets fullbordan finns Israel. Därför är det viktigt att tolka skeendet utifrån judisk tid. Det judiska året 5775 går nu mot sitt slut i och med månaden Elul som avslutas den 29:e, vilket är söndagen den 13 september. Det är sista dagen på det bibliska sabbatsåret, ett år som återkomme Hej, Om man ska besöka Tel Aviv, Jerusalem och Betlehem undrar jag vad som är bäst, vad gäller boendet? Ska man bo i Tel Aviv hela tiden och göra utflykter till Betlehem och Jerusalem eller är avstånden för stora eller bör man av andra anledningar bo i Betlehem och Jerusalem I Juda rike i Persiska Jahoed ansågs det relativt lugnare än i riket i Israel, även om de första 50 åren var det en ständig kamp mellan de två riken. Juda hade sin huvudstad i Jerusalem, i Israel, var dessa successivt städerna Sikem, Tirsa, och Samarien. Klimatet i Mellanöstern under perioden 1500-362 f Kr. liknar den nuvarande miljön.

Tecken på att vi lever i den sista tiden - Holger Nilsson

Avfall innebär att en person som tidigare bekänt sig som troende överger eller förnekar sin tro. Enligt Bibeln kommer den sista tiden att kännetecknas av avfall, och de troende uppmanas att härda ut och hålla fast vid sin tro eftersom man annars riskerar att missa himlen Under dom senaste två veckorna har IOGT-NTO (eller snarare, mest IOGT) figurerat mycket på DN:s kultursidor. Det är nämligen så att diverse människor har skickat in vad IOGT betytt/betyder för dom. Men vi bör kanske börja från börja, 1970 slogs IOGT och NTO samman och då bildades dagens IOGT-NTO

Hej! Jag ska till Israel för första gången i höst och vill gärna passa på och ta en sväng till Petra. Är ganska okunnig när det gäller gränsförhållandet mellan Israel och Jordanien. Är det något jag särskilt bör tänka på eller undvika? Finns det ordnade utflykter från Tel Aviv till Petra. Resor till Israel. Israels mångtusenåriga historia och mängden av religiösa sevärdheter har gjort att människor vallfärdat hit sedan urminnes tider. Men även om historiens vingslag ständigt gör sig påminda har Israel även en modern atmosfär med flera pulserande storstäder och populära turistorter Sommartid gäller från natten till söndagen den 31 mars. Men i stora delar av världen är sommartid ett okänt begrepp vilket kan strula till det för resenärer. Den 26 mars i år röstade Europaparlamentet för att man från och med år 2021 slutar ställa om tiden till sommar- och vintertid i.

Sista Tiden: Min egen erfarenhet av Guds försorg

Kain är en förebild till Israel. Även om parallellerna mellan Abel och Kristus är häftiga är de ingenting gentemot det som uppenbaras i Kain. Vad som hände honom som ett resultat av hans agerande mot sin bror är en häftig skuggbild. Kains liv är en tydlig förebild av Israels historia Sista 20 rasistiska skämt; Vad sade den muslimska pedofilen när han slapp ur fängelset? Jag känner mig som ett barn igen! Hur skiljer en arab på en kamelhane och en kamelhona? Han sticker in näsan i arslet, och om hela tungan också får plats, så är det en hona. Vad får man om man korsar en neger med en bläckfisk Trots att Israels huvudstad Jerusalem inhyser regering och parlament har alla länder med diplomatiska förbindelser med Israel sina ambassader i Tel Aviv eller andra kuststäder. El Salvador var det sista landet som flyttade sin ambassad från Jerusalem. Eftersom FN inte ser Jerusalem som Israels huvudstad utan Tel Aviv Bakgrund. Israel-Palestinakonflikten är först och främst en territorial konflikt mellan staten Israel och det palestinska folket. Dagens konflikt har sin bakgrund i att europeiska judar, sedan 1880-talet flyttat till det så kallade historiska Palestina, ett område som utgör dagens Israel och Palestina

Utbreda Guds Rike med Mats & Monica Nordén och Salt & Light team från Syd- och Västsverig Judarnas och judendomens historia sträcker sig mer än 4000 år tillbaks i tiden och är till stor del centrerad till området kring dagens Israel. I samband med den romerska ockupationen av Palestina skingrades judarna över världen vilket senare bland annat ledde till att de blev förföljda av de kristna i Europa

Mycket har skrivits sista tiden om hur migrationsverket hanterar kristna konvertiter. Ju mer jag själv blev uppmärksammad i denna fråga, desto mer ville jag undersöka vidare och skriva. Jag hade tänkt skriva en lång bloggpost om hur vi hamnat i. Läs mer Sista tiden på Rhodos! Hej hej hej Den gången tog det inte mer än ett år för världen att inse att det inte var inledningen på någon fredsprocess - det var liksom lite för svårt att missa. Men Osloavtalet, som skulle ge Israel fred med sina grannar, kallas fortfarande för inledningen på en fredsprocess, hur ofta Israel än blivit attackerat sedan dess Något av det mest fascinerande med Malta är dock öns unika arkeologiska och arkitektoniska arv, som vittnar om civilisationer 6 000 år tillbaka i tiden. Flyg billig på solsemester till Turkiet I april och maj börjar många turkiska termometrar visa över 20 grader och i juni, juli och augusti ligger temperaturen ofta på över 30 grader Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen. Israels högtider - juvelerna i krona

populär: