Home

Judiska regler 613

Andra judiska grupper tar synnerligen hårt på lagarna och försöker leva efter dem trots att de är skrivna för en annan tid och ett annat land. Högtidernas firande (särskilt sabbaten, lövhyddofesten och försoningsdagen) ingår också bland de regler som en jude ska hålla, men jag har lagt de för sig. Matregle Vilka regler man ska följa som Jude I Tora så finns det många bud och regler för hur man ska dyrka gud och hur man ska leva. De är smmanfattade i tio Guds bud och i trosbekännelsen. Den judiska trosbekännelsen heter Shema och är Hör Israel , Herren vår Gud, Herren är en Inom judendomen räknar man att det finns 613 bud som man bör efterfölja. Ett bud som mycket inverkar på livet är sabbatsbudet. Man har mycket utförligt stadgat vad man får och inte får göra under sabbaten. Grundregeln är att man inte får utföra arbete under sabbaten. Ett annat bud har att göra med vad man får äta Toran innehåller 613 mitzvot (plural av mitzva), varav 248 är positiva och de resterande 365 buden är negativa. De positiva buden påbjuder vad man skall göra och inleds vanligtvis med orden Du skall. De negativa buden påbjuder vad man däremot inte skall göra och inleds vanligtvis med orden Du skall inte. [1 Enligt judendomen ska en rättrogen jude följa 613 regler utöver de 10 gudsbud. Dessa regler tar bland annat upp kosher - vilket är de judiska matreglerna. Det innebär i praktiken att en jude bara får äta nötkött, får, höns och fisk - griskött och skaldjur är förbjudet

Judendomen regler och gudstjänst - Schibboleth st Paul

Denna mångfald inom judisk tro beror delvis på att handlingar (goda gärningar och de 613 påbud och förbud) och inte trossatser är den viktigaste delen av judiskt religiöst liv. [4] Judendomen presenterar sig själv som relationen eller förbundet mellan Israels barn (den judiska nationen) och Gud För anhängarna är den judiska etiken det viktigaste, alltså hur man ska bete sig mot andra människor. Religiösa regler för hur man ska dyrka Gud är däremot inte så viktiga. Konservativ judendom vill hålla fast vid gamla traditioner men också ändra sådant i religionen som inte fungerar i det moderna samhället

Ortodoxa judar är traditionsbundna och lever strikt efter de 613 regler som en jude ska följa. Liberala eller reformerta judar anpassar sig efter den moderna världen och det moderna samhället, medan konservativa står mittemellan de båda andra inriktningarna. Det finns också sekulariserade judar som då alltså är kulturella judar Judiska Församlingen, inom ramen för Judiska Centralrådet, är den part det officiella Sverige (riksdag, regering och andra officiella organ) främst har som samtalspart när det gäller frågor som berör det judiska livet i Sverige Grundläggande är de 613 reglerna i Torah och 10 guds bud. Genom detta är judendomen att betrakta som pliktetisk. Den judiska etiken bygger också på idén om relationen mellan människa och Gud. Reglerna som finns är till för att människorna ska ha regler att handla efter för att undvika guds straff. Tio guds bud enligt judendom. Tro.

Hur det är att leva som jude och vilka regler man ska följa

OLIKA JUDISKA GRUPPER Ortodoxa judar - de judar som följer många regler. Det finns 613 regler, de handlar om klädsel, mat, hur man firar högtider, att inte arbeta på sabbatsdagen, lördagen. De får inte heller leva så att andra människor måste arbeta, ex. åka buss, handla i affärer osv Judarna är ett folk med historia från 3000 år tillbaka i tiden. Många judar räknar sig inte helt religösa men de räknar sig ändå som en del av det judiska folket. Abraham var den första som var juden. Den judiska motsvarigheten för kyrka är en synagoga Förklaringsböcker till Tora som bla. innehåller regler som kallas Halaka. 613 judiska levnadsregler - betyder ungefär vägen dagen,efter födseln, går. Det låter radikalt, men jag menar att judiska folket har egentligen ingen anledning att existera om vi inte har ett förbund med Gud. Vi knappast försökt smälta in men ej heller att hålla låg profil. Jag tror det finns en hel del här som i mörkare sinnen blir stoff för antisemitism. Vi följer liksom aldrig följt historiens regler

I Tora finns 613 bud och förbud. Genom att följa dem blir man Guds medhjälpare i hans strävanden att göra världen god. En annan viktig skrift är Talmud. Det är en samling av böcker som tolkar levnadsreglerna i Tora. Den omfattar mer än sex tusen sidor och där finns hundratals regler om hur ett judiskt liv ska levas i stort och smått Förutom de ganska universella reglerna Mose fick, finns det inom judendomen ett stort antal andra regler, vilka i princip mest berör världsliga ting, till exempel olika juridiska problem eller hur kläder skall se ut. Dessa regler är 613 stycken, inklusive budorden Om man är född i en judisk familj så är man jude även om man inte tror på gud och är icke-religiös. Man kan också konvertera till judendomen och då tillhör man det judiska folket, men judarna kommer försöka övertala dig att inte konvertera eftersom det inte är en missionerade religion som kristendomen och islam I Talmud finns bland annat regler om hur ett judiskt liv ska levas i stort och smått. Sabbat: Den judiska vilodagen som firas varje vecka, från solnedgången på fredag kväll fram till lördag kväll. Under sabbaten umgås man med familj och vänner. Inget arbete får enligt den judiska traditionen utföras på sabbaten det läser heliga texter. På mantlarna ska man har 613 fransar, det ska representera alla regler judendomen har. När det gäller mat har dem ganska stänga regler. De får inte äta fläskkött, rovdjurskött, skaldjur eller musslor och dem får inte dricka vin. Man har eget porslin till köket och eget porslin till mjölkvarorna. !!!

Pseudonymen Karl Radl, en av skribenterna på den antisemitiska bloggen Semitic Controversies, undrar retoriskt i en kommentar om Nxivms judiska kopplingar hur det kan komma sig att Allison Mack och Keith Rainiere är de enda som omtalas i media beträffande sexkulten Olika judiska grupper. Ortodoxa judar - de judar som följer många regler. Det finns 613 regler, de handlar om klädsel, mat, hur man firar högtider, att inte arbeta på sabbatsdagen, lördagen. De får inte heller leva så att andra människor måste arbeta, ex. åka buss, handla i affärer osv. I synagogan sitter män och kvinnor skilda åt 9.Ortodoxa, konservativa och den liberala judendomen är de tre olika inriktningarna. De ortodoxa är de som är mest traditions bundna och har ett syfte att följa sina 613 regler. De konservativa är de som står i mitten och anser att alla regler som knyts till högtider är viktiga. De liberala är väldigt anpassade till dagens samhälle

Judendom - Vad är judarnas levnadsregler? » Fråga präste

 1. Judendom study guide by hannaandersson03 includes 32 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades
 2. Besrkiv den judiska gudsuppfattningen. 4. Gud för judar är det viktigaste som finns. Du skall inte ha anda Gudar vid sidan av mig detta är det första budordet i den judiska religionen. Gud är allsmäktig och har skapat allt och att avbilda Gud är otänkbart för vilken jude som helst
 3. Ortodoxa judar följer sin tradition och förhåller sig till alla 613 regler. De nytolkar inte dem. Detta är inte den största riktningen, men den mest omskrivna. Kvinnor och män sitter uppdelade i synagogan

Så kallas judar som följer alla regler. Vad är 613? 500. Så kallas hornet som man blåser i under det judiska nyåret Judiska pojkar förbereda för Bar mitzva genom redo att vara vuxna och uppfylla alla 613 buden som judiska vuxna behöver göra. Eftersom deras föräldrar har tränat dem i år att göra detta, är vad som finns kvar det som endast vuxna kan göra- och inte pojkar under år Bar mitzva

Mitzva - Wikipedi

 1. Andra följer inte dessa regler, men känner sig förbundna med judendomen av historiska skäl eller genom familjetraditioner. Det finns också många judar som varken är troende eller följer judiska traditioner särskilt noga. Men de kan ändå fira judiska helgdagar och ibland besöka synagogan, den judiska gudstjänstlokalen
 2. Ortodoxa judar, följer alla regler som står i Tanak (613 st) och håller väldigt hårt på dom. Konservativa judar som tar in vissa moderna regler och om man inte följer alla 613 regler så är det ingen större fara. Men det är vissa regler som man inte vill bryta och dom har man då kvar
 3. Har man ätit kött som huvudrätt kan man inte dricka mjölk till. OLIKA JUDISKA GRUPPER Ortodoxa judar - de judar som följer många regler. Det finns 613 regler, de handlar om klädsel, mat, hur man firar högtider, att inte arbeta på sabbatsdagen, lördagen
 4. Nämn fakta om den judiska bibeln? I den judiska bibeln så står grunden för det judiska livet i liv och helg nedtecknad. Den innehåller de fem moseböckerna som beskriver Mose liv och verk. Den kallas för Tora och innehåller 613 budord och förbud

Judendomen Religio

En ceremoni för pojkar som blivit tretton år och en dag. Man firar eftersom de då ses vara tillräckligt gamla för att följa buden i den judiska läran. Bat Mitzva betyder budets dotter och är en ceremoni för tjejer som fyllt tolv år och en dag då de anses kunna följa buden i den judiska läran I en video som laddats upp på Youtube kan man höra vilka planer som finns inom judendomen för världens icke-judar. De planer som finns för goyim står tydligt förklarat i den babylonska Talmund, den primära källan till judiska lagar och teologi som består av citat och uttalanden från judiska skriftlära De fem moseböckerna är den judiska bibeln och kallas för Tora. Där finns till exempel beskrivet om Moses liv och verk, det finns även grunden för det judiska livet skrivet i den och 613 bud och förbud. För att världen ska bli god ska man hjälpa Gud och följa dessa Då de judiska religiösa målen är likvärdiga med kommunismen är det inte konstigt att flera judar är och har varit kommunister under Europas moderna historia. Den har dock haft en mer ateistisk form när det gäller gudstro och den judiska utvaldheten har heller inte varit lika framträdande

Judendom - Wikipedi

 1. Tack! Du har just gjort Quiz - judendomen på www.religionsfroknarna.se! Din poäng: %%SCORE%% av %%TOTAL%%. Ditt betyg: %%RATING%
 2. Start studying Religion och liv 7-9 Jesus och nya testamentet instuderingsfrågor E - nivå. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. dre ortodoxa. Ultraortodoxa = Håller hårdast på traditioner och regler
 4. Den judiska Bibeln innehåller de fem Moseböckerna, som bland annat beskriver Mose liv och verk. Den kallas Tora och det är här grunden för det judiska livet i helg och vardag finns nedtecknad. I Toran finns 613 bud och förbud. Genom att följa dem blir man Guds medhjälpare i hans strävanden att göra världen god

Judendom SO år

Video: Judendom Religionsfroknarna

Kosher mat & judisk diethållning - Judiska Församlingen i

Större judiska grupper finns i USA och i Ryssland. Enbart i USA finns det nästan dubbelt så många judar som i Israel. Enbart i USA finns det nästan dubbelt så många judar som i Israel. I staden New York bor det ca 2-3 miljoner judar Moved Permanently. The document has moved here De talar om de judiska rötter NT men ge det en kristen tolkning och inte judisk. Detta kommer aldrig att leda till försoning. Torah är endast för det judiska folket Gud uppenbarade sig på Sinai berg endast till det judiska folket. För dem Han gav 613 buden att leva. Dessa lagar är inte avsedda för icke-judar Den judiska bibeln består av tre huvuddelar: Tora, Neviim (Profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel m. fl.), 613 regler . Torarullarna = Tora är nedskrivet på.

I den judiska traditionen så är alla människor, oavsett härkomst, skapade till Guds avbild (1 Mos 1:27; 5:1; 9:6) och därför lika värda. Men detta komma med ansvaret att sträva efter ett liv där vi följa i Guds fotspår och för judar betyder detta att följa de 613 mitsvot, budorden Det judiska folket ska vittna om gud på jorden och visa på gud men inte att missionera utan genom att leva på ett sätt att människor ser gud, att vara förebilder för andra folk. För att klara denna uppgift fick det judiska folket en mängd regler och lagar att följa

•I Tora finns Guds 613 bud - lagar och regler. •Den som står över alla andra - Älska din nästa •Det judiska folket var utvalda av Gud till han Torahns regler ska användas i vardagen. Resultatet av detta blev Talmud. I Talmud beskrivs de regler man ska leva efter som jude. En del judar följer alla regler, andra vissa och några inga alls. Sabbaten. eftersom Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde bör människan också vila en dag i veckan. Kristna vilar på. Hur förbereder judiska pojkar för bar mitzva? Judiska pojkar förbereda för Bar mitzva genom redo att vara vuxna och uppfylla alla 613 buden som judiska vuxna behöver göra.Eftersom deras föräldrar har tränat dem i år att göra detta, är vad som finns kvar det som endast vuxna kan göra- och inte po . . I Toran är 613 regler eller föreskrifter. Det handlar om frälsning i hela världen, inte en personlig frälsning världen. I judendomen är social rättvisa i centrum. Dagligen Dietary lagar Judarna upprätthållit en uppsättning dietlagar. De får äta fläsk eller fisk utan fjäll. Mjölk ?? och köttprodukter måste också vara helt.

Världsreligionernas etik - Mikaels Skol

I synagogan sitter män och kvinnor skilda åt. Enbart män kan vara rabbiner Ortodoxa judar tycker att gamla regler måste följas, även om de är omoderna. Gud har gett judarna reglerna och det går inte bra för judarna om man inte följer dem. 6. Konservativa judar: Konservativa judar är judar som följer vissa regler, inte alla 613 regler Mose förnyade också förbundet med Gud, som förseglades med två droppar blod. När Mose dog tog Josua över ledarskapet, Israel blev ett kungadöme med Jerusalem till stad. Sedan erövrade Romarriket Israel och den judiska befolkningen var tvungna att fly och har inte haft ett eget land enda fram tills 1948 I Tora finns 613 bud och förbud. Genom att följa dem blir man Guds medhjälpare i hans strävanden att göra världen god. En annan viktig skrift är Talmud. Det är en samling av böcker som tolkar levnadsreglerna i Tanak. Den omfattar mer än sex tusen sidor och där finns hundratals regler om hur ett judiskt liv ska levas i stort och smått

Video: Judendomen - Alla världens religione

Därefter får var och en en av de andra kring bordet sin bit av brödet med salt.I Tora finns 613 bud och förbud.I Talmud finns massor av regler som de renläriga judarna (ortodoxa) följer Med alla dessa regler att följa kan man tycka att religionen inte lämpar sig för barn. Detta har man löst genom att fira bar/bat mitzva. Bar mitzva firar man när en pojke har fyllt 13. Bat mitzva firas när en flicka fyllt 12. Man firar att barnen vid dessa åldrar har blivit såpass gamla att de kan följa dem judiska buden

•Den judiska bibeln. Den innehåller de 5 Moseböckarna och den kallas Tora. I Toran finns 613 bud och förbud. Genom att följa dem blir man Guds medhjälpare med att göra världen god. Talmud. Det är en samling av böcker med levnadsregler i Tora. Den har mer än sex tusen sidor och där finns hundratals regler Judiska Hemmet.pdf - Niki Sjölund - 73038 www.hvsynthdesign.com - 73038 Judiska Hemmet Inom den judiska traditionen har det alltid varit viktigt att ta hand om och vårda gamla och sjuka. Den här traditionen finns också formulerad bland de 613 mitzwot - heliga plikter, eller med ett modernare språkbruk, handlingar Det judiska livet är uppbyggt kring de 613 regler Gud har bett oss att följa för att därmed kunna kommunicera med oss 24/7. Dessa regler finns till grund för allting i den judiska världen och är det fundament som har gjort att vi är ett levande folk efter 4000 år judiska högtider. I filmen motiverar man hur judiska fester med They tried to kill us. We survived. Let's eat. Hur tror du att de menar när de säger så? Välj ut en av de judiska högtiderna och ta reda på mer om hur den firas och varför. Inom judendomen finns det vissa regler som är omtvistade, som t.ex. omskärelse och kosherslakt Judarna tar livet på stort allvar och är fokuserade på livet här och nu. I centrum står familjen och omsorgen om den och den kommande generationen. Kärnfamiljen är en slags garanti för den judiska identiteten och för trons fortlevnad. Dessutom vet judarna att det enda vi människor kan veta något om är det som är här och nu

60. Regler till det judiska folkets hjälp. judendom Del 1 JUDAR I SVERIG De tio judiska budorden. Enligt judisk tro är de tio budorden inte tio fristående bud, utan de ingår i en samling av 613 olika bud, och sammanfattar alla buden i tio kategorier. Den judiska kategoriseringen skiljer sig delvis från den katolska eller den protestantiska: Tro på Gud. Förbud mot otillbörlig tillbedjan - inte missbruka Guds or 1-ortodox judar är traditionsbundna och lever strikt efter 613 regler som en judisk ska följa 2-Liberala judar anpassar sig efter den moderna världen och det moderna samhället. 3-konservativa står mittemellan de båda inriktningar Enligt judendomen ska en rättrogen jude följa 613 regler utöver de 10 gudsbud. Detta ledde till att den judiska befolkningen under en lång tid inte hade ett. Toggle navigation Slidegur. Explor

Den judiska etiken bygger också på idén om relationen mellan människa och Gud. Reglerna som finns är till för att människorna ska ha regler att handla efter för att undvika guds straff Men som när man delar ett granatäpple och de i myten sagda 613 kärnorna (som sägs motsvara Torans 613 bud) får separata liv, blir roten till nya träd, som sedan blir nya igen, slog man rot i.

Den judiska bibeln innehåller de fem Moseböckerna. De beskriver bland annat Moses liv och verk. Den kallas Tora och det är här grunden för judarnas liv i helg och vardag finns nedtecknad. I Toran finns 613 bud och förbud. Om man följer dem så hjälper man Gud i hans önskan om att göra världen god Sara : De tio budorden som ingår i de 613 lagarna ,är de regler som alla människor måste följa, inte bara juda, tror jag. alltså Många av de här reglerna finns i de flesta religioner särskilt inom islam och kristendom samt även icke-religion d.v.s. Det har visat sig att det inte är bra att stjäla, ljuga .os I Torah står det om de tio budorden och också 613 bud om hur man ska leva (regler m.m.). I Koranen står också de tio budorden nerskrivna, dessutom är det precis som i Torah att det står nerskrivet hur ett muslimskt samhälle ska fungera. Skillnaden där är att det inte är exakt 613 olika bud Traditionen (rabbi Simlai) utgår ifrån att Moses ursprungligen mottog 613 bud, därav 365 negativa förbud och 248 positiva bud. Talet 613 är laddat med symbolisk betydelse eftersom det judiska tänkandet utgår ifrån 365 dagar på året och 248 mänskliga kroppsdelar

Judendomen - ordlista - sojeni75 - Google Site

Inom judendomen ser man de tio budorden som en sammanfattning av alla de judiska buden. Eftersom alla 613 bud i Torah räknas som lika viktiga förekommer det även att man frångår denna sed så att man inte undergräver de andra budens auktoritet Desuden opstiller Toraen 613 bud, 248 påbud og 365 forbud for det jødiske folk. Disse bud omhandler alle livets områder, herunder rituelle anvisninger og anvisninger for korrekt livsførelse, bl.a. spisereglerne (kosher) og regler for omgang med andre mennesker, herunder etiske forskrifter og civil- og kriminalret De judiska rådsherrarna erkände förpliktelsen att ge tionde. Detta var riktigt, men de lät inte folket få följa sin egen övertygelse ifråga om dessa förpliktelser. Godtyckliga regler hade fastställts för varje enskilt fall Hitta hotell i närheten av Judiska museet i Thessaloniki, GRE online. Välj bland ett stort utbud hotell till bra priser. Ingen bokningsavgift tillkommer

Gustav Regler - Wikipedi

torah innehåller 613 regler, judiska bibeln tanach. tanachs tre delar lagen, profeterna, skrifterna. tanach/ gamla testamentet har många olika böcker. Tycker att judiska ämnen dött ut helt. Ingen skriver något om detta längre. Man behöver inte hålla med, men intressant var det att läsa. Är det meningen att ingen skall skriva om detta? Detta gör ju bara att fler börjar undra om jude-teorierna om ZOG kanske stämmer Också inom Judendomen finns det en Guds lag. Den återfinns i Torah och utgörs av 613 regler (mitzvot). I Talmud utvecklas, förklaras och tolkas de etiska reglerna. Den kristna etiken står på flera ben. Det finns drag av regeletik, t.ex. tio guds bud och den gyllene reglen, men även regler hämtade från moseböckerna och nya testamentet Det var hans kallelse från Gud, som startade den tro och som sedan blev det judiska folkets. Den yngre judendomen, den vi har idag, är något helt annat. Den är en förgrening som avvek ifrån Guds tro i samband med att Jesus förkastades som Messias av huvuddelen av det judiska folket. Deras förödda tro blev sedan därefter som kristna inte hålla sabbatsbudet och alla andra 613 bud och påbud som en del av det judiska folket mer eller mindre försöker följa, och hur lyder Torahns alla 613 bud eller påbud

Judendomen - Share and Discover Knowledge on LinkedIn SlideShar

Hva er og hvordan fungerer DMT? Stiftelse av det som senere ble hetende Det Mosaiske Trossamfund fant sted i Christiania i 1892. I alle år har det vært en demokratisk organisasjon med et styre valgt av generalforsamlingen, der alle betalende medlemmer har stemmerett Ashkenazi-judar bland svenska adelskretsar? Antisemitism, sionism och judiska maktförhållande Hej alla. Nu har jag fått en uppgift av min lärare att skriva om judendomens etiska regler men problemet e att jag inte hittar nån info

Judendomen - Världsreligione

En lärare i det tredje kristna århundradet, R. Simlai, spår utvecklingen av judiska religiösa principer från Moses med sin 613 kommandon av förbud och förelägganden, genom David, som enligt denna rabbin, räknar elva, genom Jesaja, med sex, Micah , med tre, att Habackuk som enkelt men imponerande sammanfattar all religiös tro i den. Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) Motion till riksdagen 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för färre och enklare regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nödvändiga regler ska följas upp så enkelt och automatiserat som möjligt och tillkännager detta för regeringen På denna resa behöver du ditt pass. Kontrollera i förväg att passet är giltigt enligt de regler som gäller för landet. Du måste även kontrollera att passet inte är skadat och att den plastinbakade sidan inte sitter lös. Vaccination: Behovet av vaccination skiljer sig åt beroende på resmål och individuellt hälsotillstånd

Tvärtom. De var djupt troende judar som såg det som sin livsuppgift att hjälpa sina medmänniskor att följa Guds lag. Och med hjälp av sina detaljerade regler ville de göra det enklare för alla att handla enligt lagen. De menade att om folket följde deras regler var risken mindre att det bröt mot Guds vilja Jag gjorde detta när jag gifte mej med en judisk man. Fast jag har inte förändrats som person, bara på pappret. Han ville så gärna att barnen skulle bli judar och det blir de endast om mamman är judinna. Jag firar fortfarande kristna högtider, såsom jul och påsk, men också de judiska högtiderna 613 bud och förbud (som betyder vad man inte får göra/säga/tänka). Följer man Tora så hjälper man Gud att göra världen god. En annan Judisk helig skrift kallas Talmud. I Talmud finns det jättemånga regler. De Judar som håller sig noga till den rätta läran (renläriga) följer Talmud Vi bodde på Hotell Royal precis vid slottet Wawel och vid södra änden av Gamla stan. Vi tog oss till fots till Judiska stadsdelen, Schindlers museum och shoppingcentret Krakowska. Perfekt läge på hotellet. Vi åt och drack gott på den Italienska restaurangen Bianca (Plac Mariacki 2), på den Indiska Indus Tandoor Restaurant (ul HFD 2014 not 38:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bistånd (fråga om litauisk medborgare som till följd av rättspsykiatrisk vård vistades i en svensk kommun kunde nekas försörjningsstöd för vårdavgifter, prejudikatskäl) / Bistånd enligt socialtjänstlagen (fråga om litauisk.

Messianskt kristna har insett att det är positivt att följa buden i Tanach/gt, men de har en helt egen uppfattning om vilka bud icke judar ska följa, som inte stämmer med vare sig judendomen eller den traditionella kristendomen eller med Apg 15 och Apg 21. De har tagit judendomens lista med 613 bud och försöker tillämpa dem i sitt eget liv Det finns cirka 20 miljoner judar på jorden. Innan andra världskriget tror man att det fanns ungefär 30 miljoner. Judar finns i USA, Israel och Europa

Dessa 613 bud utgör Lagen/Torah. När då ny-judaisterna säger att vi skall hålla Torah, så har jag svårt att tro att de menar att alla 613 bud skall hållas, huvudfokus tycks vara på: att hålla sabbat på lördag, att fira Herrens högtider i enlighet med Torah, samt att inte äta griskött Den första delen av Tanach har fått namnet Tora, som på hebreiska betyder lagen och läran. Tora består av de fem moseböckerna. Sammanlagt finns det 613 stycken lagar/regler samlade i Tora men idag följer bara vissa de gamla lagarna. Den andra delen i Tanach är profetböckerna, profetböckerna heter Neviim på hebreiska

populär: